Najstarszy, największy klub szachowy w Polsce i na świecie

Według niektórych źródeł gra w szachy to tradycja sięgająca VI wieku naszej ery. Jej kolebką są Indie, z których stopniowo, na przestrzeni kolejnych stuleci, szachy rozprzestrzeniały się na kolejnych kontynentach i wzbudzały zainteresowanie przedstawicieli różnych warstw społecznych. Dlaczego szachy są tak popularne i gdzie znajduje się najstarszy klub szachowy w Polsce i na świecie?

najstarszy klub szachowy

Szachy – dlaczego warto grać?

Obowiązujące aktualnie zasady gry w szachy na przestrzeni kilkuset lat różniły się w uzależnieniu od miejsca gry i lokalnych tradycji. Obecnie przepisy, według których odbywa się gra regulowane są przez Międzynarodową Federację Szachową.

Szachy należą do grupy gier o charakterze strategicznym, rozgrywka odbywa się pomiędzy dwoma uczestnikami na szachownicy, która zawiera 64 pól. Z uwagi na to, że szachy wymagają stałej modyfikacji przyjętej strategii gry to dyscyplina sportu, która rozwija umiejętności intelektualne, arytmetyczne, kształtują zdolność oceny sytuacji. Gra w szachy przyczynia się również do wzrostu ilorazu inteligencji, dlatego to idealny sport nie tylko dla dorosłych ale również dla dzieci, u których wszystkie wymienione procesy przebiegają szybciej i sprawniej.

Odrobina historii czyli najstarsze kluby szachowe w Polsce

W historycznych źródłach można znaleźć pierwsze informacje na temat szachów już w okresie panowania Bolesława Krzywoustego. Stopniowy rozwój gry na terenie naszego kraju skutkował założeniem w 1893 roku pierwszego klubu szachowego w Polsce. Geneza Krakowskiego Klubu Szachistów sięga spotkań w kawiarni Szmidta, gdzie założyciele klubu obmyślali strategię rozgrywanych partii. W miarę upływu kolejnych lat szachowe mecze i turnieje, odbywające się w okolicach Rynku Głównego w Krakowie sprawiły, że miasto stało się ośrodkiem szachowym w Galicji. Krakowski Klub Szachistów działa do dziś i jest największym klubem szachowym w Polsce.

Należy też wspomnieć o Warszawskim Towarzystwie Zwolenników Gry Szachowej założonym w 1899 roku, oraz o tym, że w 1903 roku na terenie Łodzi zostało założone Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej, które w okresie zaboru rosyjskiego odegrało istotną rolę w krzewieniu kultury w tamtym regionie. Lata trzydzieste XX wieku to okres intensywnego rozwoju tego klubu szachowego, w tym czasie renoma Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej plasowała się na pierwszych miejscach w Europie. Wybuch Drugiej Wojny Światowej zakończył działalność klubu.

Pierwsze kluby szachowe na świecie

Pierwszy klub szachowy na świecie został założony w Londynie, w 1770 roku, w tym okresie kolejno powstające kluby miały swoje lokalizacje w kawiarniach. Do najpopularniejszych angielskich klubów w późniejszych latach należały „ The Divan” oraz „ Parsloe Chess Club”.

Warto również wspomnieć o słynnym francuskim klubie, z lokalizacją w Cafe de la Regence oraz amerykańskim „Manhattan Chess Club” i „Marshall Chess Club” z siedzibą w Nowym Jorku.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *