Poniżej opublikowano ważne zasady używania witryny i dodawania tekstów na klubszachowy.pl.

Warunki generalne
* By móc maksymalnie użytkować bloga oraz zamieszczać w nim teksty, należy wykonać niepłatną rejestrację.
* Rejestracja na blogu jest oczywista z udzieleniem przyzwolenia na warunki określone w regulaminie.
* Wraz z przepisem 116. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., zabronione jest kopiowanie i przedrukowywanie treści opublikowanych na stronie klubszachowy.pl.
* Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zamieszczony felieton. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem wykorzystania treści dodanych na serwisie.
* Autor treści oznajmia, że ma całkowite prawa autorskie.
* Artykuły nie mogą być umieszczane na pozostałych blogach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na klubszachowy.pl.
* Treści, które nie realizują wytycznych, będą odrzucone. Właściciel witryny zastrzega sobie możliwość odmowy bez ujawniania prawdziwej przesłanki.
* Na klubszachowy.pl istnieje ograniczenie odpowiedzialności posiadacza bloga. Użytkownik rozumie, że blog ma styl informacyjno-rozrywkowy, tak samo jak prezentowane na nim teksty. Nie wyrażają one wskazówek ani instrukcji postępowania w określonych realiach. Zamieszczane treści wyrażają osądy ich autorów. Właściciel nie odpowiada za zawartość komentarzy wyświetlanych pod artykułami.

Dodawanie artykułów w serwisie
* Zawartość artykułu winna być niesprzeczna z regułami polskiej poprawności językowej. Artykuły z uderzającymi błędami nie zostaną zamieszczone.
* Treść publikacji winna mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i być ciekawa dla internautów.
* Każdy tekst musi być unikalny, zajmujący i przejrzysty dla czytelników.
* Publikowane teksty muszą mieć powyżej 2500 zbs.
* W publikacji możliwe jest załączenie maksymalnie 1 linka w formie URL lub brand.
* Publikacja i linki wiodące do zewnętrznych domen nie powinny przedstawiać treści niezgodnych z prawem oraz tematów dla osób pełnoletnich.
* Do każdej publikacji trzeb dodać obrazek. Plik nie może naruszać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

jeżeli chcesz usunąć konto, skontaktuj się z administratorem, z e-maila zarejestrowanego w serwisie:  [email protected]