author Image

Klub szachowy w Katowicach, na Śląsku – lista katowickich, śląskich klubów szachowych