author Image

Czy warto uczyć się gry w szachy biorąc lekcje od trenera?