Fundacja Jaćwież

klub szachowy

brak opinii, możesz dodać pierwszą ocenę!

Fundacja Jaćwież to polski klub szachowy, który działa w Augustowie i został założony w 2018 roku. Fundacja organizuje treningi, turnieje i inne imprezy szachowe dla dzieci i młodzieży. Celem Fundacji Jaćwież jest popularyzacja gry w szachy i rozwijanie umiejętności szachowych u najmłodszych, a także rozwijanie zawodowych umiejętności trenerów i sędziów szachowych.

W 2020 roku Fundacja Jaćwież zorganizowała pierwszy turniej szachowy w Augustowie, który cieszył się dużym zainteresowaniem i uczestnictwem szachistów z całego kraju. Klub regularnie bierze również udział w turniejach szachowych w Polsce, a jego zawodnicy osiągają pozytywne wyniki w różnych kategoriach wiekowych.

Fundacja Jaćwież działa również jako wydawnictwo szachowe, publikując książki i artykuły na temat szachów oraz ich historii, a także organizując szkolenia dla trenerów szachowych i sędziów.

Klub skupia się na rozwoju gry w szachy wśród dzieci i młodzieży, organizując treningi, turnieje i inne imprezy szachowe, a także szkolenia dla trenerów i sędziów szachowych.

Fundacja Jaćwież aktywnie uczestniczy w turniejach szachowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Często organizuje także własne turnieje, np. w 2020 roku zorganizowano pierwszy międzynarodowy turniej szachowy „Augustowski Biały Skoczek”, który cieszył się dużym zainteresowaniem szachistów z Polski i zagranicy.

W ramach działalności szkoleniowej Fundacja Jaćwież organizuje liczne szkolenia i warsztaty dla trenerów, sędziów i działaczy szachowych. W 2021 roku Fundacja Jaćwież była organizatorem szkolenia dla trenerów pt. „Sztuka nauczania szachów”, którego celem było poprawienie umiejętności trenerów szachowych w zakresie nauczania szachów.

Wydawnictwo Fundacji Jaćwież publikuje liczne książki i artykuły na temat szachów, w tym monografie, przewodniki, instrukcje szachowe, a także artykuły naukowe i popularnonaukowe. W 2022 roku wydawnictwo Fundacji Jaćwież opublikowało książkę „Szachy w Polsce. Dzieje i kultura”, która przedstawia historię i rozwój szachów w Polsce.

Fundacja Jaćwież działa w środowisku szachowym jako aktywny i innowacyjny klub, który stawia na rozwój i popularyzację szachów wśród dzieci i młodzieży.

image