Fundacja DOBRY RUCH

klub szachowy

brak opinii, możesz dodać pierwszą ocenę!

Fundacja DOBRY RUCH to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju szachów w Polsce, a w szczególności w województwie śląskim. Fundacja ta posiada sekcję szachową, która skupia osoby zainteresowane grą w szachy i propaguje tę dyscyplinę sportową wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja DOBRY RUCH organizuje liczne turnieje i imprezy szachowe, takie jak międzynarodowe turnieje, mistrzostwa Polski czy turnieje dla dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności fundacja ta angażuje się także w popularyzację szachów wśród szkół i placówek oświatowych, organizując m.in. szkolenia dla nauczycieli i trenerów.

Fundacja DOBRY RUCH prowadzi także program „Szachy na receptę”, który ma na celu wykorzystanie gry w szachy jako narzędzia terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Program ten angażuje w grę w szachy dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD czy z opóźnieniem w rozwoju, mając na celu rozwój ich umiejętności społecznych, kognitywnych i emocjonalnych.

Kluby szachowe, takie jak sekcja szachowa Fundacji DOBRY RUCH, odgrywają ważną rolę w rozwoju tej dyscypliny sportowej, integrując społeczność zainteresowaną grą w szachy i rozwijając umiejętności graczy poprzez organizowanie turniejów i szkoleń. Dzięki swojej działalności, fundacja ta może przyczyniać się do popularyzacji szachów w Polsce i do propagowania wartości związanych z tą grą, takich jak kreatywność, skupienie, wytrwałość, czy umiejętność podejmowania decyzji.

image